Etxebarria

  1. Iriondo Larrañaga, Julian (1917-11-01 Imitxola Txiki, Etxebarria – 1939-07-01 Ciudad real): Frankismoak behartutako lanetara zigortua, han gaisotu eta hil zen.