Etxebarria

Arrizabalaga Ortuzar, Victorio: epaiketa militarrean prosezatua alkate izateagatik.

Bergara Agirregomezkorta, Bizente: epaiketa militarrean prosezatua zinegotzi izateagatik.

Iriondo Larrañaga, Julian (1917-11-01 Imitxola Txiki, Etxebarria – 1939-07-01 Ciudad real): Frankismoak behartutako lanetara zigortua, han gaisotu eta hil zen.

Gerrikabeitia Muñozguren, Jazinto: epaiketa militarrean prosezatua zinegotzi izateagatik.

Gisasola Armendia, Julian: epaiketa militarrean prosezatua zinegotzi izateagatik.

Olasolo Uriarte, Jose: paiketa militarrean prosezatua zinegotzi izateagatik.

Unamunzaga Aranbarri, Jose Maria: epaiketa militarrean prosezatua zinegotzi izateagatik.

Zelaia Bastida,Txomin: epaiketa militarrean prosezatua zinegotzi izateagatik